Terug naar Project

Erve Slinge

Erve Slinge behoort tot een van de oudste erven op Singraven. Het ligt aan de rand van het landgoed in Beuningen, waar weilanden, kampen, houtwallen en erven met elkaar een kleinschalige landschap vormen.

Erve Slinge bestaat uit twee deelerven die verbonden worden door een laan. Er worden
twee nieuwe vrijstaande woningen toegevoegd, naast de al bestaande boerderij. Omdat het erf tegen de rand van het dorp ligt, zal een grotere omvang geen afbreuk doen aan de omgeving. Bovendien vindt de uitbreiding van het erf plaats ten westen van de huidige bebouwing, op de locatie van de huidige varkensstal en aan de andere kant van de Borgbosweg. Hierdoor wordt het erf een duidelijke entree naar het landgoed. Het erf leent zich hier vooral voor omdat de
voorgevels van de boerderij en schuur naar de Borgbosweg zijn gericht. Door als een soort entree te functioneren verbetert het erf de overgang tussen Beuningen en het landgoed.

Lees meer op: http://www.wonenopsingraven.nl/erven/erve-slinge-2e-fase

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Erfpacht