Singraven

Dinkelland - Denekamp
Actueel aanbod

Koopprijzen n.n.b.

Over dit project

Centraal gelegen in Twente, langs de Dinkel en nabij Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp ligt landgoed Singraven. Een landgoed dat een lang en rijk verleden kent en waar talloze mensen zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de instandhouding van zijn unieke en groene karakter.

De toekomst van landgoed Singraven is verzekerd nu er zeventien nieuwe woningen op basis van erfpacht worden gebouwd. Met eerbied voor de omgeving betekent erfpacht voor de huidige en toekomstige bewoners op landgoed Singraven dat de boerderijen, schuren en woningen gekocht worden, maar dat de ondergrond in bezit blijft van het landgoed. Bewoners van landgoed Singraven hebben respect voor natuur en milieu, hebben eerbied voor de omgeving en zorgen samen middels erfpacht dat de historische gebouwen op het landgoed in stand blijven en de natuur behouden blijft.

Voormalig landgoedeigenaar Laan heeft diverse boerderijen laten slopen omdat deze niet in zijn ideaalbeeld van het parklandschap van Singraven zouden passen. Enkele van deze plekken worden nu opnieuw bebouwd zodat oude erven nieuw leven wordt ingeblazen. Elk erf bevindt zich in een ander stuk natuurgebied van het landgoed. Dit zorgt ervoor dat ieder erf een op zichzelf staande wonderlijke beleving kent. De nieuwe erven, te weten Erve Schiphorst, Erve Grobbe, Erve Olde Sonderhuis, Erve Slinge, Erve Haboer, Erve Horst en Erve Loman, sluiten zoveel mogelijk aan bij het beeld van de boerenerven die kenmerkend zijn voor dit gebied en het landschap. Zo zijn de hoofdkleuren en het materiaal afgestemd op het landgoed en staat het gebruik van natuurlijk materiaal en de toepassing van gedekte kleuren hierbij voorop.

Veel van de karakteristieken die kenmerkend zijn voor de huidige architectuur op Singraven dateren uit de tijd van voormalige eigenaar Laan en zijn architect Andries de Maaker. De nieuw te bouwen woningen en de herbestemming van de huidige gebouwen wordt architectonisch gekenmerkt door het karakter van het landgoed en de herkenbare Twentse bouwstijl. Zo bestaan de toekomstige woningen uit de typische menging van Zaanse en Saksische boerderijkenmerken, de toepassingen van Singraven-groen, Singraven-luiken en eenduidige toegangshekken. De woningen springen in het oog door de grote kappen met oranje dakpannen en de zwarte houten topgevel en gaan deels schuil achter het groen van bomenlanen, bosjes, boomgroepen, boomgaarden en diverse struiken om te passen binnen het landschap. Om hierbij te zorgen voor één geheel in de uitstraling zal er rond het erf één ‘hoofdgebouw’ zijn - de boerderij - , waar de overige gebouwen ondergeschikt aan zijn. Om recht te doen aan de historische afleesbaarheid van de oorspronkelijke bebouwing is het van groot belang de overige gebouwen te situeren in de vorm van zogenaamde losse strooiing op het erf. Hiermee wordt juist gerefereerd aan de oorspronkelijke opzet van het Twentse erf. De invulling van de diverse erven, de architectuur en de toepassing van natuurlijke materialen zijn door de potentiële kopers niet te wijzigen. De indeling van de woningen is echter naar alle vrijheid in te richten.

Meer weten? Kijk op www.wonenopsingraven.nl

Meer informatie

Kenmerken

Project
Singraven
Woningen
0 van 10 beschikbaar
Type woningen
Vrijstaand

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Dinkelland.

Aanmelden