Terug naar Project

Erve Haboer

Het oorspronkelijke erf lag op de plek waar nu bos is. Op de nieuwe locatie wordt de oude bomenlaan hersteld en ontstaan twee deelerven, waarvan de eerste naast het bos en de tweede aan de andere zijde van de es.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de ligging van het erf aan de rand van de es zeer kenmerkend en lijkt veel op de oorspronkelijke situatie. Het erf komt genesteld tussen de bestaande landschappelijke elementen ? de laan, bomen en de es ? te liggen. De bestaande landschappelijke elementen zijn overblijfselen van het oorspronkelijke erf. Op het erf wordt de ouden lemen vakwerkschuur die nu nog aan de Borsbosweg staat, parallel aan het bos herbouwd. Belangrijk bij de herinrichting van het erf is dat het zicht vanaf de Beuningerstraat naar het Sterrenbos zo veel mogelijk vrij blijft. De bestaande bomen markeren de oostelijke grens van het erf. De bomenlaan wordt verlengd in de richting van Beuningen; de oude lanenstructuur wordt teruggebracht.

Lees meer op: http://www.wonenopsingraven.nl/erven/erve-haboer-2e-fase

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Erfpacht